Bảng giá đèn Philips lắp Dự án, Công trình (có VAT)

STT

HÌNH ẢNH

MÃ HÀNG

NỘI DUNG

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

1

 

ASV-DLR1-8W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110

495000

 

2

 

ASV-DLR1-10W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110

520000

 

3

 

ASV-DLR1-15W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110

550000

 

4

 

ASV-DLR1-30W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф180

990000

 

5

 

ASV-DLR1-40W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф180

1100000

 

6

 

ASV-DLR1-30/40W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000kф180 CRI>90

1685000

Crisp white – chuyên dụng Showroon

7

 

ASV-DLR2-8W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110

550000

 

8

 

ASV-DLR2-10W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110

575000

 

9

 

ASV-DLR2-15W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110

600000

 

10

 

ASV-DLR3-8W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф95

525000

 

11

 

ASV-DLR3-10W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф95

550000

 

12

 

ASV-DLR3-15W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110

575000

 

13

 

ASV-DLR3-20W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140

750000

 

14

 

ASV-DLR3-30W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф195

990000

 

15

 

ASV-DLR3-40W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф195

1150000

 

16

 

ASV-DLR3-50W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф195

1365000

 

17

 

ASV-DLR3-30/40W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000kф180 CRI>90

1650000

Crisp white – chuyên dụng Showroon

18

 

ASV-DLR4-10W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110

550000

 

19

 

ASV-DLR4-15W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110

575000

 

20

 

ASV-DLR4-20W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140

750000

 

21

 

ASV-DLR4-30W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140

800000

 

22

 

ASV-DLR4-30W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k ф140 CRI>9

0    1.165.000

Crisp white – chuyên dụng Showroon

23

 

ASV-DLR5-30W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф145

1030000

 

24

 

ASV-DLR5-40W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф145

1200000

 

25

 

ASV-DLR5-30/40W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000kф180 CRI>90

1740000

Crisp white – chuyên dụng Showroon

26

 

ASV-DLR6-8W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110

605000

 

27

 

ASV-DLR6-10W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110

630000

 

28

 

ASV-DLR6-15W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф110

650000

 

29

 

ASV-DLR7-8W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140

600000

 

30

 

ASV-DLR7-10W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140

630000

 

31

 

ASV-DLR7-15W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140

650000

 

32

 

ASV-DLR8-08W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф90

550000

 

33

 

ASV-DLR8-10W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф90

595000

 

34

 

ASV-DLR9-08W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф90

550000

 

35

 

ASV-DLR9-10W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф90

595000

 

36

 

ASV-DLR10-15W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140

650000

 

37

 

ASV-DLR10-20W

Đèn led  âm trần /3000k/4000k/5000K/ф140

800000

 

38

 

ASV-DLR7 -2 x7.5W

Đèn led spotlight âm trần /3000k/4000k/5000K/ ф210x95mm

820000

 

39

 

ASV-DLS1-8W-01

Đèn led spotlight âm trần /3000k/4000k/5000K/ф115

620000

 

40

 

ASV-DLS1-2 x 7.5W

Đèn led spotlight âm trần /3000k/4000k/5000K/ф189

850000

 

41

 

ASV-DLS1-3x7W

Đèn led spotlight âm trần /3000k/4000k/5000K/ф290

1350000

 

42

 

ASV-DLS1-4x7W

Đèn led  spotlight âm trần /3000k/4000k/5000K/ф190

1750000

 

43

 

ASV-DLS2-8W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф120

550000

 

44

 

ASV-DLS2-10W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф120

570000

 

45

 

ASV-DLS2-15W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф120

600000

 

46

 

ASV-DLS2-2 x 7.5W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф210

900000

 

47

 

ASV-DLS2-2 x 10W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф210

990000

 

48

 

ASV-DLS2-2 x 15W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000k/5000K/ф210

1100000

 

49

 

ASV-TR1-30W

Đèn ray pha led 3000k/4000k/5000k/ф190

1050000

 

50

 

ASV-TR1-40W

Đèn ray pha led 3000k/4000k/5000k/ф190

1200000

 

51

 

ASV-TR2-30W

Đèn ray pha led 3000k/4000k/5000k/ ф180

950000

 

52

 

ASV-TR2-40W

Đèn ray pha led 3000k/4000k/5000k/ ф180

1050000

 

53

 

ASV-TR2-30/40W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000kф180 CRI>90

1600000

Crisp white – chuyên dụng Showroon

54

 

ASV-TR3-10W

Đèn ray pha led 3000k/4000k/5000k ф70

685000

 

 

 

ASV-TR3-15W

Đèn ray pha led 3000k/4000k/5000k ф70

725000

 

55

 

ASV-TR4-10W

Đèn ray pha led 3000k/4000k/5000k ф70

535000

 

56

 

ASV-TR4-15W

Đèn ray pha led 3000k/4000k/5000k ф70

570000

 

57

 

ASV-TR5-30W

Đèn ray pha led 3000k/4000k/5000k ф70

1165000

 

58

 

ASV-TR5-40W

Đèn ray pha led 3000k/4000k/5000k ф70

1500000

 

59

 

ASV-TR5-40W

Đèn led COB âm trần /3000k/4000kф180 CRI>90

1600000

Crisp white – chuyên dụng Showroon

60

 

ASV-TR6-15W

Đèn ray pha led 3000k/4000k/5000k

550000

 

61

 

ASV-TR6-20W

Đèn ray pha led 3000k/4000k/5000k

700000

 

62

 

ASV-HBR1-50W

Đèn nhà xưởng 5700K ф 410

1750000

 

63

 

ASV-HBR1-120W

Đèn nhà xưởng 5700K ф 500

3550000

 

64

 

ASV-HBR1-150W

Đèn nhà xưởng 5700K ф 500

4250000

 

65

 

ASV-HBR1-200W

Đèn nhà xưởng 5700K ф 500

5500000

 

66

 

ASV-FL1 -50w

Đèn pha 50w Size 286*235*115mm

1800000

 

67

 

ASV-FL2 -100w

Đèn pha 100w size: 285*265*120mm

3450000

 

68

 

ASV-FL2 -150w

Đèn pha 150w 390*290*125mm

4500000

 

69

 

ASV-FL2 -200w

Đèn pha 200w  size: 412*370*135mm

5550000

 

70

 

ASV-Str-50W

Đèn đường 5700K/500*220*60mm

2500000

 

71

 

ASV-Str-100W

Đèn đường 5700K/720*280*70mm

4250000

 

72

 

ASV-Str-150W

Đèn đường 5700K/880*335*90mm

5500000

 

73

 

ASV-Str-200W

Đèn đường 5700K/880*335*90mm

6800000

 

Hotline tư vấn: 08.3354.8699
Messenger
Hotline Tư Vấn
Messenger