CÁCH TÍNH SỐ LƯỢNG ĐÈN LED CẦN SỬ DỤNG TRONG NHÀ XƯỞNG

Độ rọi: 100 luxĐộ rọi: 150 luxĐộ rọi: 200 luxĐộ rọi: 250 luxĐộ rọi: 300 luxĐộ rọi: 500 lux

ĐÈN XƯỞNG 50W

Đèn treo cao: 5-7m

Diện tích 500 m2

Số lượng

đèn: 12

Số lượng

đèn: 17

Số lượng

đèn: 23

Số lượng

đèn: 29

Số lượng

đèn: 35

Số lượng

đèn: 58

ĐÈN XƯỞNG 100W

Đèn treo cao: 5-7m

Diện tích 500 m2

Số lượng

đèn: 6

Số lượng

đèn: 9

Số lượng

đèn: 12

Số lượng

đèn: 15

Số lượng

đèn: 18

Số lượng

đèn: 29

ĐÈN XƯỞNG 150W

Đèn treo cao: 5-7m

Diện tích 500 m2

Số lượng

đèn: 4

Số lượng

đèn: 6

Số lượng

đèn: 8

Số lượng

đèn: 10

Số lượng

đèn: 12

Số lượng

đèn: 20

ĐÈN XƯỞNG 200W

Đèn treo cao: 5-7m

Diện tích 500 m2

Số lượng

đèn: 4

Số lượng

đèn: 6

Số lượng

đèn: 8

Số lượng

đèn: 10

Số lượng

đèn: 15

ĐÈN XƯỞNG 250W

Đèn treo cao: 5-7m

Diện tích 500 m2

Số lượng

đèn: 4

Số lượng

đèn: 6

Số lượng

đèn: 8

Số lượng

đèn: 12

Hotline tư vấn: 08.3354.8699
Messenger
Hotline Tư Vấn
Messenger