Chiếu sáng sân bóng mini

SỐ LƯỢNG ĐÈN CHIẾU SÁNG SÂN MINI 40 x 20 BỐ TRÍ ĐÈN TÊN SÂN BÓNG: BỐ TRÍ 12 ĐÈN TRÊN 6 CỘT HAI BÊN SÂN. SỐ LƯỢNG ĐÈN CHIẾU SÁNG SÂN 7 NGƯỜI 60 x 40m BỐ TRÍ ĐÈN TÊN SÂN BÓNG: BỐ TRÍ 12 ĐÈN TRÊN 6 CỘT HAI BÊN SÂN. Tư vấn … Đọc tiếp Chiếu sáng sân bóng mini